Thế giới đang ngập rác và cầu cứu con người! bạn phải làm gì để giải quyết vấn đề này đây?

Rác – Thực trạng hiện nay

Trong những năm gần đây, vấn nạn về môi trường đang là vấn đề nhức nhối của nhân loại, bởi nhu cầu con người ngày càng tăng nên lượng rác thải cũng từ đó mà tăng theo. “Môi trường là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí, độ ẩm, nước, nhà ở… cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác. Tất cả các nhu cầu này đều do môi trường cung cấp. Tuy nhiên khả năng cung cấp các nhu cầu đó của con người là có giới hạn và phụ thuộc vào trình độ phát triển của từng quốc gia và ở từng thời kì”.

Nguyên nhân sâu xa

núi rác

Nhưng hiện nay, vì nhu cầu và lợi ích của bản thân, con người đã quên đi việc bảo vệ và duy trì sự sống trên chính hành tinh mà chúng ta đang sống. Đến khi môi trường lên tiếng thì việc cải tạo cần được thực hiện ngay để chấm dứt tình tráng báo động hiện tại. Ô nhiễm nguồn nước đang được lên tiếng mạnh mẽ nhất hiện na. Môi trường sông suối đã ô nhiễm nặng. Nay còn ô nhiễm nước biển do nhu cầu công nghiệp của con người. Sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đã phớt lờ đi nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Vấn đề rác thải đáng báo động

rác thải biển

Rác thải sinh hoạt mỗi ngày cũng là điều khiến các nhà lãnh đạo nhức nhối hơn cả. Mỗi ngày do nhu cầu ăn uống sinh hoạt, con người đã thải ra biết bao rác thải. Đặc biệt là rác khó phân hủy. Tình trạng xã rác bừa bãi vẫn đang tồn tại ở một số bộ phận dân cư thiếu ý thức. Mặc dù các phương tiện truyền thông đã lan truyền mạnh mẽ để kêu gọi và cảnh báo. Con người cần làm gì đó để bảo vệ môi trường, từ những việc nhỏ nhất là không xả rác.